Home Familie Fotos Anetavlen i LEGACY  Slægten Sundhed

Erlng Rønberg 1910

Erling Rønberg blev d. 21. Oktober 1924 udmønstret som Messe­dreng ved Dampskibet "Vesterskov" af København, og han sejlede derefter med forskellige danske Skibe, indtil han d. 1. Februar 1929 kom i Lære som Kok paa Hotel "Regina" i Aarhus.

Den 9. September 1929 fik han Certifikat som Ungkok og d. 16. December 1931 fik han Certifikat som Kok. Han sejlede derefter som Kok med D.F.D.S.'s Skibe til April 19389, og han blev ud­nævnt til Hovmester i Selskabet. Den 21. Marts sejlede han med S/S "Algeare" til Liverpool, hvor skibet laa, da Danmark d. 9. April blev besat af Tyskerne. "Algeare" sejlede under allieret Flag til d. 19. Februar 1941, da Skibet forliste, antagelig ved Humberflodens Munding. Noget bestemt om Stedet for Forliset vides ikke. Hele Besætningen paa 19 mand gik tabt.

Efter krigen modtog Erling Rønbergs Enke og Sønner tre Medaljer, der var blevet tildelt Erling Rønberg for det Mod og den Ufor­færdethed, hvormed han ligesom mange andre havde fortsat sin gerning i den livsvigtige Forsyningstjeneste, der sejlede under kaar, der var farligere end Krigsskibenes. Hans Minde holdes i Ære som en af dem der tjente Konge og Land under Verdenskrigen 1939 til 1945 og gav sit liv for at frelse andre fra Tyranni. Hans Offer var med til at bringe Fred og Frihed, for hvilke han døde, slutter Medaljens Ledsageskrivelse.

Den 5. November 1955 afslørede Dronning Elisabeth paa Tower Hill i London et Mindesmærke af Form som en forsænket Have, paa hvis broncebeklædte Mure Navnene paa 24.000 allierede Søfolk er indgraveret , blandt disse Navne er Navnet Erling Rønberg.

Ester Rønberg og hendes to Drenge overværede  Mindehøjtidelig­heden