Home Familie Fotos Anetavlen i LEGACY  Slægten Sundhed

Niels Christian Rønberg

December 1959

Min oplevelse som Sømand paa Sejlskibe og Dampere jeg sejlede paa Landene Sejlede til og Vandene sejlede paa Sejlede som Sømand paa Danske, Tyske, Engelske og Amerikanske Skibe.


Danske Skibe

Sejlskibe:  2 Skonnerter, 2 Barkentiner

Dampere:    9 Dampere en var Passager Damper


Tyske Skibe

Sejlskib:   1-5 Master Fuldrigger

Damper:     1 Passager Damper


Engelske Skibe

Sejlskibe:  2-4 Master Barker

Damper:     2 Dampere


Amerikanske Skibe

Sejlskibe:  2-4 Master Skonnerter

Dampere:    2 Dampere

3 aar i den Amerikanske Flaade som Matros, Anden Baadsmand og Quartermester før og i den første Verdens Krig fra April 1915 til April 1918.

I alt sejlede som Sømand paa 9 Sejlskibe 15 Dampere.

I alt som Sømand i Merkantil Marine 12 Aar

                Amerikanske Flaade 3 Aar


Tog min første Examination til 2st. Styrmand December 1918

Tog Exmanination for 1st. Styrmand 1921.

Tog Exanination for Kaptain 1924 og første Classes Lods. Papirer for 4 Havne her paa Vestkysten af Amerika.

Tog Examination for 9 første Classes Lods Papirer 1924, her paa Vestkysten af Amerika. I alt for 13 Havne. Og Havnene var San Diego, Long Beach, Los Algelev, Bugten af San Francisco og (Tributarin til Benecia, Columbia Floden til .......(her følger 3 linier med havne og vande han havde lodscertifikat til, men jeg kan ikke tyde det (dårlig fotoko­pi).....


Sejlede som 3nd Styrmand paa 2 Dampere, 1 var Passager Damper. Sejlede som 2nd Styrmand paa 4 Dampere, 2 var Passager Dampere.

Sejlede som 1st Styrmand paa 4 Dampere. 2 var Passager Dampere.

Sejlede som Kaptain paa 13 Dampere, 3 var Passager Dampere.


Skibe:

Sejlede paa 9 Sejlskibe og 38 Dampere. I alt 47 Skibe.


Begyndte til Søs paa Sejlskibe og efter 54 Aar endte op paa Sejlskibet Fuldrigger Balclist December 1957, den gamle fine Fuldrigger hvor ligger her for Folkene at se her i Maritime Museums Havnen. (Brevet er sende sammen med et Billed af Chri­sti­an Rønberg og hans amerikanske kone der står ved siden af en glasmontre med en model af Fuldriggeren).


Lande sejlet til.

Danmark, Norge, Sverige, Finland, Rusland, Poland, Tyskland, England, Skotland, Ireland, Holland, Belgium, Frankrig, Spanien, Portugal, Italy, Turkey, Romania, India, Ceylon, Malaya, Kina, Egypt, Algeria, Afrika, Fransk Vest Afrika, Engelsk Vest Afrika, Cape Verda Øerne, Maldivia Øerne, Canary Øen, Puerto Øen, Cuba Øen, United States, Canada, Alaska Hasvauen Øerne, Mexico, Guatamala, Costa Rica, Panama, Peru, Chile, Argentina, Uruguay, Brajil, Trinidad Øerne, Venejuela, Colombia, New Jealand, Tasma­nia, Australia. I alt 50 Lande.


Vande Sejlede paa.

Øster Søen, Nord Søen, Nord Atlanter Havet, Syd Atlanret Havet, Caribbian Søen, Gulf af Mexico, Middelhavet, Sorte Havet, Nord Stille Havet, Syd Stille Havet, Bering Søen, Kina Søen, Tasman Søen, Nord India Havet, Syd India Havet. I alt 15.


Niels Christian Rønberg


Bag på fotoet er skrevet:

Dette Billede var taget for Direktøren af den San Francisco Maretime Musæum, November 6 - 1959, ved siden af den fine Model af den Tyske 5 Master Fuldrigger "Preussen" Hvis jeg sejlede paa da den var forlist i en Storm paa den Engelske Kyst inder den hvide Kyst under Dover. 49 Aar siden November 6 - 1910.

Niels Christian Rønberg og Hustru Mabel.