Home Familie Fotos Anetavlen i LEGACY  Slægten Sundhed

Hvor stammer Slægten fra?

Dette er der mange der har spurt om.

Jeg vil påstå, at det med disse optegnelser er dokumenteret, at slægten stammer fra et geografisk sted der hed RØNBERG, der ligger på Rønberg Hage. Jeg har fundet to gamle kort.

Det ene er et oversigtskort over Heldum -, Nørre Lem -, og Romb Sogne. Her er vist en vej der går fra Rønberg til Lemvig.
Det andet kort er fra 1858 og er et "Kort over Lemvig Kjøbstad" og viser en vej der går til Rønberg.
Første gang Rønberg optræder er Christen Ovesen Borup var Boelsmand og Husejer i Rønberg, Nørlem Sogn.

I sommeren 1993 kørte vi til Lemvig og ud på Rønberg Hage som er en "hage" på østsiden af Lemvig Fjord (Viigen som Liim-Fior­den giør).
Jeg gik tilfældigt ind til en familie, der bor i et hus på Rønberg Hage, hvor slægten stammer fra. De havde et gammelt kort hængende som de engang havde købt i en boghandel. det ældste dokument jeg har kunne finde, hvor navnet RØNBERG forekommer. Kortet viser Lemvig år 1768 med navne på de forskellige steder, gader og bygninger. Ude på hagen er vist "Tvende smaa Huse" Rønberg og Tanderberg. Bemærk at navnet Tandersen optræder som fadder til Niels Clausen Christensen. Jeg har affotogra­feret kortet. Se side 5 og 6.

Familien der bor i huset har ikke noget med slægten Rønberg af gøre. Jeg har taget et på Rønberg Hage.

Desværre er der sket en fejl da kommunen fik lavet vejskiltet, idet der (son det også er sket i kirkebøgerne) har indsneget sig et "j" i navnet. Så man kalder vejen ud til Rønberg og huset Tannenberg der ligger på nr. 39 for Rønbjerghage.


Jeg har taget et foto af huset, der er Tanderbberg. Det er ombygget flere gange. Huset  "Rønberg" eksisterer ikke længere.


                 
Marken hvor hust Rønberg lå,
med Tanderberg i baggrunden.

Forkert skilt

Foto af kortet som familien på Rønberg Hage har hængende.